عشق یعنی راز زیستن

از این دردی که من دارم

کسی چیزی نمیدونه

تا وقتی دوری از آتیش ...

قضاوت کردن آسونه

نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

مادر مرا ببخش...

 

 

درد بدنم بهانه بود...

 

 

کسی رهایم کرده

 

 

که

 

 

صدای بلند گریه ام 

 

 

 

اشکهایت را در آورد...

 

 

 

نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

ادعای عشق میکنیم اما رنگ چشمای مادرمان یادمان رفته است


دلم گرفته همانند مادری که فهمید پسرش سیگار میکشد


بعد از خدا تنها امیدم مادرم است چون من را روسفیدم میکند


خلاف ارزش اشک چشم مادر را ندارد

نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

 

فقط زودتر گمشو

 

 

سال 93 داری میری!! بـــــــــــرو...
اما حرفامو بشنــــــــــــو و بــــــــــرو
یـه ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ ﺍﺻـلا ﻧـﮕـﺬﺷــــــــــــــــﺖ
ﺍﻣـﺎ ﻣـن ﺍﺯﺵ ﮔـﺬﺷــــــــــــــــﺘـﻢ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ ﻫـﻢ ﺑـﺪ ﮔـﺬﺷـﺖ ... ﺳـﺨــــــــــــــــﺖ
ﮔـﺬﺷـﺖ ...ﺑـﺎ ﺩﺭﺩ ﮔـﺬﺷـــــــــــــــــﺖ ...
ﯾـﻪ ﺷــــــــــــــــﺒـﺎﯾـﯽ ﺩﺍﺩ ﺯدم " ﺍﻣـﺎ ﺟــــــــــــــــﺰ ﺩﻟـم ﻫـﯿـﭻ
ﮐــــــــــــــــﺲﺻــــــــــــــــﺪﺍﻣـو ﻧـﺸــــــــــــــــﻨـﯿـﺪ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ ﻫـﻤـﻪ ﭼــــــــــــــــﯽ ﺑـﻮﺩ ﺍﻟـﺎ ،،، ﺍﻭﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎﯾـﺪ
ﻣـﯿـﺒــــــــــــــــﻮﺩ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــﯽ ﻫـﻮﺍ ﻋـﺠـــــــﯿـﺐ ﺩﻭﻧـﻔـﺮﻩ ﺑـﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫـﻤــــــــﻮﻥ
ﺷـﺒـﺎ ﻣـن ﺑـﻮدمـــــو ﺗـﻨـﻬـﺎﯾـــــــــیم ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـــــــﯽ ﻧـﻔـﺴـــــــم ﺑـﺮﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾـﻦ ﻫـﻤـــــــﻪ ﺑـﻐــــــــﺾ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﻧـﻔــــــــﺲ ﮐـﻢ ﺍﻭﺭدم ... ﺍﻣــﺎ ﺩﻭاﻡ
ﺍﻭﺭﺩم ...
ﯾـﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾــــﯽ ﻓـﻘـــــــﻂ ﺯﻧـﺪﻩ ﺑـﻮﺩم ... ﺯﻧـﺪﮔـﯽ ﻧـﮑـــــــﺮﺩم...
ﯾـﻪ ﺷﺒـﺎﯾـﯽ ﺯﻧــﺪﻩ ﻫـﻢ ﻧـﺒـﻮﺩم... ﻓـﻘــــــﻂ ﺑـﻮﺩم

نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

بگم به سلامتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هه سلامتی چی؟؟؟؟؟؟؟؟

سلامتی روزگار که پیرم کرد !!!!

سلامتی زندگی که هیچ جوره با من راه نیومد!!!!

سلامتیه عشقم اونم که گذاشت رفت!!!!

سلامتیه دل بزرگ که شکسته و هزار تیکه شده!!!!

سلامتی چشام که یکیش اشکه و یکیش خون!!!!

سلامتی دستم که نمک نداره!!!!

سلامتی ادمای اطرافم که هیچ کدومشون منو دوس ندارن

نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

 

لبخند زدن خیلی راحت تره
تا بخوای به همه
توضیح بدی چرا
حالت خوب ن
یست ...

 

 

 

 

نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

مــیــــگی مهـــــم نیستــــــــ
امــــا دلتـــــ واســـه صـــداش و خنــــده هــــاش حتی دعــواهــاتـــون
لـکــــ زده...
مــیــــگی مهـــــم نیستــــــــ
امـــا شبـــا تــــا صبـــح خوابـتــــ نمیبـــــره...
بــــاخودتــــ میـــگی یــنــی داره چیکــــارمیکـــنه؟...
مــیــــگی مهـــــم نیستــــــــ
امـــا میـــدونـــی چقـــدرررر مهمـــه!!!
میـــدونـــی خیــلــی دوســش داری پـــس نگـــو مهـــم نیستـــ!
بگــــو مهمــــه امــــا نیستـــــ...

نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

78
نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید
نه برای این که دیگران را از خود دور کنی
بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب میکند!

نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

خـ ـیلـ ـی وقـ ـت اسـ ـت ..

کـ ـه دیـ ـگـ ـر خـ ـوش نـ ـمـ ـی گـ ـذرد...!!


فـ ـقـ ـط مـ ـی گـ ـذرد...!

نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

هیچ انتظاری از کسی ندارم! و این نشان دهنده ی قدرت من نیست !
مسئله ، خستگی از اعتماد های شکسته است

نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

اگر نفس میکشم فقط بخاطر توئه

اگر زندگی میکنم فقط بخاطر توئه

اگر ادامه میدم فقط بخاطر توئه

*ضربه ای که از اطرافیان خوردم باعث شده بود که زمین بخورم ولی عشق توئه که بهم بال پرواز داده.*

"فدای نگاه پاکت اگر یه روز خوش ندیدم"

"فدای دل عاشقت اگر دلمو شکستن"

"فدای وجود مهربونت اگر ازت دورم"

"فدای دردات . . . .که باعثشونم. "

نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

10895418 363384100499437 1798538553 n
نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ ....
ﻭﻟــــــــــــــــــــــــــﯽ .......
ﻣــﺰﺍﺣـﻢ ﺁﺩﻣــﻲ ﮐﻪ ﻣﺸـﻐـﻮﻝ ﻓــﺮﺍﻣــﻮﺵ ﮐــﺮﺩﻥ
ﻣﻨﻪ ......
ﻧــــﻤــــــــــﯿــــــﺸـــــــﻢ ...
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺗﻮ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺸﮑﻨﻢ.

نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

↻ وَقتے ﺍَز ﮐِﺴـے ﮐِ دوســـش دارے ↺
↻ ﻧَه اس میـــاد ↺
↻ ﻧَه مــیزنــگـہ ↺
↻ ﻧَه حالے ﺍَﺯت میــپرســہ ↺

↻ نگرانــش نـــباش ↺
↻ چـــون آروم و رو ﺑِراهــہ ↺
↻ حالـــشم خوبـــہ ↺


✘ واســہ همــینـہ فراموشت ﮐَرده ✘

★▼▼▼ترجیح میدم:▼▼▼★

تخس باشم،●●●
◆◆◆ گوشت تلخ باشم
،مغرور باشم،♣♣♣
گوشه گیر باشم ♧♧♧
■■■از چشه همه بیوفتم
♣کسی دوسم نداشته باشه♣
،♣♧♣♧♣


←←←←←♣♣♣ (اما)


آویزون کسی نباشم ★★★

نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

Cea6397612
نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

خدایا ازت میخوام کادوی تولد امسالم

روبان سیاه گوشه عکسم باشد همین

نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

 

 

اندوهی که آرامم میکرد، مرده است...

 

 

 

Morteza%20Pashaei

 

 

 

نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

ساعتا زیر دوش به کاشیای حموم خیره می شی!

غذات رو سرد می خوری !

ناهار نصفه شب ، صبحونه روشام !

لباسات دیگه به تو نمیاد، همه روقیچی می زنی !

ساعتا به یه آهنگ تکراری گوش می کنی و هیچ وقت آهنگ رو حفظ نمی شی !

شبا علامت سوالای فکرت رومی شمری تا خوابت ببره!

تنهایی از تو آدمی میسازه که دیگه شبیه آدم نیست ، روزای من اینجوری و شبام اصلاً نمیگذره..

نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

به غیر از خدا به هر آنچه امید داشته باشی خدا از همان چیز ناامیدت می کند

نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

دانلود موزیک

نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﻬﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ کنم ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺭﻭﺣﺖ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺭ ﻧﺸﻪ ﻭﻟﯽ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﯼ ﺗﻮﻭ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﻮقعیت ﻫـﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﭘﺎﺕ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﻮﻥ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﺍﻣﺎ ﺟﺎ ﻧﺰﺩﻡ ، ﻧﺮﻓﺘﻢ ، ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺣﺮﻓﺎﻡ ، ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﯼ ﺩﺭﻭغه ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺭﻓﺘﯽ ﻭﻟﯽ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺮﺩﯼ ﺭﻭ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﭼﻪ ﺍﺭﺯﻭﻥ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺭﻭ ﻓﺮﻭﺧﺘﯽ ...

نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

ماهی مـُرده آب میخواهد چه کار ؟!
گاهی برای مهربانی هم دیر است ...!!!

نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

دلنوشته هایم هم دیگر کوتاه شده اند
به زودی هم محو خواهند شد...نیست خواهند شد
میدانی...؟! گفتنی هایم دیگر ناگفتنی شده اند
ناگفته ها...گفته نشوند بهتر است...نشنیده بمانند بهتر است
میدانی...؟! این زخم ها با گفتن هم التیام نمیابند...تنها دوباره سر باز میکنند...
و درد بازخواهد گشت....گفتن ، درد می آورد...میدانی؟! درد داشتن درد دارد...

نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺩﺭﺩ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮﯼ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺍﺯ ﯾﮏ
ﻣﺘﺮﯼ ﺁﺯﺍﺭﺵ ﻣﯿﺪﺍﺩ ,
ﺍﻣﺎ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﺴﮑﻦ ﺩﺭﺩﻫﺎﯾﺶ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﯿﮕﺎﺭ

نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

ﮔــــــــﺎﻫﯽ بدون تو ...
ﺩﻟـــﻢ ﺳﺮﻋﺖ
ﺯﯾــــــــــﺎﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ... ♥♡♥♡♥
♥♥♥
ﺻﺪﺍﯼِ ﻣﻮﺯﯾﮏ
ﺯﯾــــــــــــــﺎﺩ ... :
:
. ılı.——Volume——.ılı.
: ▄ █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █
: - – – – – – –
– – – ●-
ﺩﻧﺪﻩ
5....4...3...2...1→→→
ﯾﻪ
ﺗــــــــــــــــــــﺮﻣﺰ ﺷﺪﯾﺪ ... ======
======
ﺻﺪﺍﯼ ﺁﮊﯾــــﺮ
ﺁﻣﺒﻮﻻﻧـــــﺲ ..
●●●●
. ﯾﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺭﻭ ﺻﻮﺭﺗﻢ ...
ﻭ ...
×♥× ﺗﻤـــــــــــــﻮﻡ ! <~~ ×♥×♥

نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

بـــي معـرفـت نيستــــــــــم..


ولـــــــــي..


مزاحم آدمي كه مشغول فراموش كردن منه..


نميشـــــــــــــــم..


حتي اگه روزي هزار بار تو خودم بشكنم..

نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|


تا حالا شده در اتاقت رو ببندی،چرآغآرو همـ خآموش كنی؟؟؟

بری پتورو بكشی رو سرتـــــ ،چشاتو اون زیر باز كنی،صِـــدآی نفسآتو بشنوی

تیكــــ تآكـــ سآعت پـُتكــــ بشه تو مغزتــــ ؟؟؟سیآهی ببینی تنهآیی ببینی،گریتـــــ بگیره...

ضجه بزنـــــ ـی هق هقآت رو قورت بدی تآكسی نشنــــــوه صداشـــو

بعد بفهمی چقدر تنهآیی،چه قدربـ ــــی كسی...بفهمی ،هیچی نیستی...

.

.

...

نهـ نشده !!

معلومهـ كه نشُده ،خدا كنه هیچ وقت هم نشه برآتــــ

وگرنه میشی یكی شبیهـ من... ✘

نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

دل دیوونم از تو تنها نشونم از تو ی عکس یادگاری ک خودتم نداری شده رفیق شبهام وقتی ک خیلی تنهام میگیرمش روبروم بازم میشی ارزوم وقتی تورو ندارم وقتی ک بیقرارم چشامو باز میبندم شاید بیای کنارم...........
داره بارون میباره اما چ فایده داره وقتی تورو ندارم ک بشینی کنارم چشامو باز میبندم ب گریه هام میخندم تورو صدا میزنم شایدبیای دیدنم ی عکس یادگاری شده رفیق شبهام میگیرمش روبروم وقتی ک خیلی تنهام چشاموباز میبندم ب گریه هام میخندم رفیق خستگی هام باز ب تو دل میبندم

نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|

نوشته شده در ساعت توسط mohammad & mitrajooooooonam‏|      قالب ساز آنلاین