عشق یعنی راز زیستن

مادر مرا ببخش...

 

 

درد بدنم بهانه بود...

 

 

کسی رهایم کرده

 

 

که

 

 

صدای بلند گریه ام 

 

 

 

اشکهایت را در آورد...

 

 

 

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

ادعای عشق میکنیم اما رنگ چشمای مادرمان یادمان رفته است


دلم گرفته همانند مادری که فهمید پسرش سیگار میکشد


بعد از خدا تنها امیدم مادرم است چون من را روسفیدم میکند


خلاف ارزش اشک چشم مادر را ندارد

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

خدا میشه دخالت نکنی تو کارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

وقتی که خاکم می کنید...درقبرم

دوپاکت سیگارهم بگذارید!!

شب اول بحثم با خدا طول خواهد کشید

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

غمگينم...

همانند مرد هزار چهره كه ميگفت:

نميدونم چرا هي تو زندگيم نميشه...

 

من میگم خدا چرا نگهم میداری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

دوستان من یکم حالم خوب نی چن رو دیگه ج کامنتاتونو میدم ببخشید

 

                                                                فعلا

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

عکس های خفن

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

خدایا مگه من چی دارم ک نگهم میداری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

نمیخوام دیگه باشم اه ب چ زبونی بگممممممممممممممممممممممممممممممممم

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

به سلامتی سیگار که بهم یاد داد واسه هرکی که تا اخر بسوزی,عاقبت زیر پا له میشی

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

کــــــاش می شــــــد ...
" تا ابـــــــد "
تــــــو را داشتــــــه باشــــــم مـــــــــــــادر ...!
و

خــــــدا هـــــی بپرســــــد : خــــــوب ، دیگــــــر چــــــه ؟؟!
و
مــــن بگویــــــم : هیــــــچ
هـــــمین کافیســــــت ...

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

مــــــــــن تکــــــــــــــــرار نمیشوم
ولــــــــــــی ...
یـــــــــک روزمیـــــــــرسد کـــــــــه ...
یک ملافـــــــــــــه ی سفیــــــــــــــــــــد پایان میـــــــــدهد
.به مــــــــــــــــــــــن ...
به شیطنـــــــــــــــــت هایم...
به بازیگـــــــــوشی هایـــــــــم...
به خنـــــــــــــده های بلنـــــــــدم...
روزی که همـــــــــــــه با دیـــــــــــــدن عکسم
بغــــــــــــــض میکنند و میـــــــــــــگویند:
دیوانــــــــــــــــــــه دلمان برای
شوخــــــــــــــــی هایت تنــــــــــــــــگ شده...

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

یک دقیقه سکوت....
به خاطر تمام آرزو هایی که در حد یک فکر ماندند....
بخاطر آن شب هایی که با بغض صبح شدند...
ﺑﻪ ﺧﺎﻃــــﺮِ ﭼﺸﻤﺎنی ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﻣﺎﻧﺪ...
ﯾﻜــــ ﺩﻗﯿﻘــﻪ ﺳﻜﻮﺗـــــ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃـــﺮِ ﺣﺮﻑ ﻫایی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺘــــ گفته نشدند...

یک دقیقه "سکوت"....

بعدشم خلاص

 

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

سخت ِ بَد شُدن ولی مَن عوض شُدمـ , تو دروغ گُفتی ُ من بلد شدمـ ... {-66-} [!]

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ،
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ،
ﯾﮏ ﺟﻮﺭﯼ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ
ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺶ
ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺸﻮﺩ !
شاید . . .

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

ﭘﺴﺮ 16 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﺪ
18 ﺳﺎﻟﮕﯿﻢ ﭼﯿﮑﺎﺩﻭ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ؟
ﻣﺎﺩﺭ: ﭘﺴﺮﻡ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﻧﺪﻩ
ﭘﺴﺮ 17ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ. ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪ ﺷﺪ،ﻣﺎﺩﺭ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩ،ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ ﭘﺴﺮﺕ
ﺑﯿﻤﺎﺭیِﻘﻠﺒﯽ ﺩﺍﺭﻩ . ﭘﺴﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﻣﺎمان
ﻣﻦ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ...؟ ! ﻣﺎﺩﺭ ﻓﻘﻂ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ . ﭘﺴﺮ ﺗﺤﺖ
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ
ﻫﻤﮥ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﺪ 18 ﺳﺎﻟﮕﯽِ ﺍﺵ ﺗﺪﺍﺭﮎ
ﺩﯾﺪﻧﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻣﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ
ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺗﺨﺘﺶ ﺑﻮﺩ ﺷﺪ ....
ﭘﺴﺮﻡ ؛ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ،ﯾﺎﺩﺗﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﭘﺮﺳﯿﺪی

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﭼﯽ ﮐﺎﺩﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ؟
ﻭ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﺪﻡ ! ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﻭ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺩﻡ،ﺍﺯﺵ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﮐﻦ ﻭ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ ♥
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﻗﻠﺐِ ﻣﺎﺩﺭﻭ ﻋﺸﻘﺶ

ﻧﯿﺴﺖ

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

من آدم نرفتن ام،آدم دوست موندن،یا اصلاآدم دیر رفتن ام،خیلی دیـــــر...اما وقتی بـــرم،دیگه آدم برگشتن نیستم،آدم مثـــــــــــــل قبل شدن نیستمبــــــــــــاور کن!!!!

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

http://up.kalkalforum.ir/upload5/589627ec72342.jpg

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

⇚ ﺍﮔﻪِ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻦ ﯾﻪ ﻧََﻔﺮ♟
⇜ ﯾِﻬﻮ ﻋَﺼﺒﯽ ﻣﯿﺸﻪ ♟
⇜ ﯾِﻬﻮ ﻣﯿﺮﻩ ﺗﻮ ﻓﮑر♟
⇜ ﯾِﻬﻮ ﮔﻨﺪ ﺯَﺩﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﻓﺎﺯﺵ . . .
⇘⇘ ﻭَﻟﯽ ﯾِﻬﻮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺩﯾﻘﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻪ
ﺑﮕﻮ ﺑﺨﻨﺪ . !
ﻣُﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺍﻏﻮﻧﻪ . . . !
ﻓﻘﻂ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺭﻭ ﻟﺒﺎﺵ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﮐﻪ بقیه رو خسته نکنه!

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

ﺣﮑـــــــــــــــــــــﺎﯾﺖ ﻣﻦ…
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ
ﻗﺎﯾﻘـــــــــــــــــــــﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ…
ﺩﻟﺒﺎﺧﺘﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﺴﻔـــــــــــــــــــــﺮ
ﻧﺪﺍﺷﺖ…
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺯﺟﺮ ﮐﺸﯿﺪ ﺍﻣﺎ
ﺿﺠـــــــــــــــــــــﻪ ﻧﺰﺩ…
ﺯﺧﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﻧﻨﺎﻟﯿـــــــــــــــــــــﺪ…
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﺷﮏ ﻧﺮﯾﺨـــــــــــــــــﺖ…
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﻮﺩ ﮐــــــــــــــ
ـــــــﻪ…
ﭘﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﯼ
ﺻﺪﺍﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺸﻨـــــــــــــــــــــﻮﺩ

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

دانلود آهنگ

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

دستت می سوزد با شعله شمع
به خودت می آیی،
یادت می آید دیگر نه کسی است
که از پشت بغلت کند
نه دستی که شانه هایت را بگیرد،
نه صدای که قشنگ تر از باد باشد ........
تنهایی یعنی این …

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

روزی خواهد رســــــــید
که دیگـــــــــر . . .
نه صدایم را بشنــــــــوی
نه نگــــــــاهم را ببينی . . .
نه وجودم را حس کنـــــــــی ...
و میشویی با اشکت
سنگ قبر خاک گرفته ی مرا . . .
و آن لحظه است . . .
که معنی تمام حرف های گفته و نگفته ام را میفهمی
ولی ... من ... دیگر ... نیستم

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

cze

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

http://hw9.asset.cloob.com/cloob-activity-photo/109452387-06b20451b1f80b7ec4bc2752cc900831-1200.jpg

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

سخت است فراموش کردن کسی که با او همه چیز و همه کس را فراموش میکردم !

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|


 
 
مادرم آرامش خود را در جوانی حرام کردی تا من آرام باشم جانم فدایت باشد
نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

 

حتما تبریک بگیدا

 

 

 

mohammad94.blogfa.com

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

سلامتی سرباز نه واسه سرباز بودنش . . . ♥ ♥ ♥
واسه غربتش . . . ♥ ♥ ♥
واسه دلتنگیای تو آموزشی . . . ♥ ♥ ♥
واسهه تنهایی رو برجک نگهبانیش . . . ♥ ♥ ♥
واسه ترس عروس شدن عشقش . . . ♥ ♥ ♥
____________________________________________
به سلامتی همه اون سربازایی که از مرزها مراقبت میکنند
تا نوامیس این سرزمین در آرامش باشند . . . ♥ ♥ ♥
____________________________________________
به سلامتی سربازی که بخاطرش میره اما
وقتی که بر میگرده میبینه عشقش مادره . . . ♥ ♥ ♥
____________________________________________
به یاد سربازی که از خونه زد بیرون به شوق برگشت دوباره . . . ♥ ♥ ♥
____________________________________________
سلامتی سربازی که اِنقدر نامه داد
که آخر عشقش عاشق پستچی شد . . . ♥ ♥ ♥

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

دلم نه عشق میخواهد نه احساسات قشنگ...


نه ادعاهای بزرگ نه بزرگ های پر مدعا...


دلم یک دوست میخواهد که بشود با او حرف زد...


و بعد پشیمان نشد...
نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|

نگران شبهاي تنهاييم نباش...

تنها نيستم...

بالشم...

هق هق سكوتم...

قرص هايم...

لرزش دستانم...

همه هستن تنها نيستم...

نوشته شده در ساعت توسط parham&mitrajoonam‏|


آخرين مطالب
» مادر مرا ببخشششششششششششششششششششش
» ادعای عشق میکنیم اما...................
» خدا میشه
» خواهشا
» خدایاااااااااااااااااااااااااا
» سلام
» خداااااااااااا
» ج بده خدا
» واقعا ب سلامتیش
» کاش

Design By : RoozGozar.com